สังสรรค์วันคล้ายวันเกิด

ฉลองวันคล้ายวันเกิด คุณเดือนเพ็ญ จันทร์เรือง คุณรวิวาร สุวรรณเนตร และ นาวาอากาศเอกหญิงสุมนา จุลโมกข์ โดยเพื่อนร่วมรุ่น ณ ห้องอาหารนิชิกิ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ

Comments